Alumni Excellence Award

Dita Stejskalová

Alumni Excellence Award za Leadership v oblasti PR a úsilí věnované vzniku a utváření české PR scény.

Dita je sice z Brna, ale vzhledem k tomu, že v době, kdy studovala, v Brně ekonomka nebyla, tak se dostala na Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde začala působit v AIESEC. Poté byla členem jednoho z prvních porevolučních týmů národního vedení, kde se věnovala marketingu a partnerům.

A možná právě v této době začala dělat PR, což byl do té doby neznámý pojem. O pár let později se spolu s několika dalšími lidmi zasadila o vznik české PR scény, které zůstala věrná dodnes.

Dnes je ředitelkou a spolumajitelkou Ogilvy Public Relations v České republice, kde po škole nastoupila jako brigádník a kde působí už víc než 20 let. Zaslouženě je označována za jednu z nejvýznamnějších žen českého byznysu a guru českého PR. Přitom všem zůstala nohama na zemi. S AIESEC nadále spolupracuje, nejčastěji formou přednášek, kde současné členy zasvěcuje do PR oblasti.

Dita Stejskalová

Prof. Ing. Hana Machková CSc.

Prof. Ing. Hana Machková CSc.

Alumni Excellence Award za Leadership v akademické oblasti a dlouhodobé budování mezinárodní spolupráce v českém školství.

Současná paní rektorka VŠE v Praze je důkazem, že pravým AIESECářem se student nemusí stát až po několika letech v organizaci, ale stačí i kratší doba. Po svém kratším působení jako člen AIESEC Praha se také vydala na stáž do Belgie.

Po úspěšném vystudování VŠE se vrhla do tajů mezinárodního obchodu, marketingu a PR. Během své kariéry získala řadu ocenění. Ocenění, které například dokazuje její následování myšlenky AIESEC je bezesporu ocenění řádu čestné legie za zásluhy o rozvoj univerzitních a vědeckých vazeb mezi Českou republikou a Francií, které získala v tomto roce. Pokud se zároveň podíváme na dlouhodobý záměr VŠE, kterou vede od roku 2014, vidíme jasný důraz na mobilitu studentů a zvýšení jejich uplatnění v zahraničí.


Lukáš Kružberský

Alumni Excellence Award za Leadership v oblasti marketingu a za dlouhodobé přispívání k rozvoji členů AIESEC.

Lukáš alias Kružba je Alumnus, který se výrazně zapsal do AIESEC historie. V ostravské pobočce, odkud pochází, a kde byl v období 2000 - 2001 prezidentem, dal dohromady schopný board, zavedl systematičnost a byznys kulturu v duchu "nekecám a makám". A tu ještě pak posílil další rok jako prezident AIESEC Česká republika. Tomuto mottu zůstal věrný i nadále ve své kariéře.

Lukáš dnes patří ke špičkovým a vyhledávaným marketérům, který se nebojí dělat věci chytře a často je díky tomu napřed před ostatními. Momentálně pracuje jako Business Director v komunikační agentuře Red Media, kde je spoluvlastníkem.

S AIESEC dlouhodobě spolupracuje, nejčastěji formou tréninků, workshopů a mentoringu.

Lukáš Kružberský

Tomáš Buchwaldek

Tomáš Buchwaldek

Alumni Excellence Award za Leadership v oblasti rozvoje Moravskoslezského kraje.

Tom neboli Buchtis je Alumni z let 2008-2012, který vedl ostravskou pobočku a poté působil na národním vedení. Po škole spolu s dalším Alumni založil úspěšnou účetní a poradenskou společnost.

Také se rozhodl, že bude bojovat proti tomu, že mladí lidé opouštějí jeho rodný kraj, a tak před třemi lety založil organizaci Patrioti Moravskoslezského kraje. Patrioti MSK ukazují, že tento kraj má i něco jiného než smog, nezaměstnanost a kriminalitu, a proto dvakrát ročně pořádá inspirativní, networkingová setkání s top osobnostmi kraje. Ze setkání pro původně několik desítek lidí se stává stále větší a vetší akce - na posledním bylo bezmála 400 lidí. Na "Patriotech" vystupují různé osobnosti a mimo jiné poskytují inspiraci mladým lidem, aby chtěli zůstat a být úspěšní doma. To vše je založeno na těchto hodnotách: poctivost a fairplay, podnikavost a proaktivita, otevřenost a sdílení. Dnes jsou Patrioti významnou skupinou Moravskoslezkého regionu, ke které se hrdě hlásí významné osobnosti kraje. Nedávno také začali vydávat svou první publikaci - časopis Patriot.


Robert Chvátal

Alumni Excellence Award za Leadership v oblasti byznysu a za podporu AIESEC.

Robert Chvátal byl jedním z prvních porevolučních prezidentů AIESEC Česká republika. Od té doby má za sebou mimořádně úspěšnou byznys kariéru z konkurenčního prostředí mobilních telekomunikací, ale i marketingové zkušenosti z retailu.

Dříve působil jako ředitel českého Radiomobilu, posléze přejmenovaného na T-Mobile, později generální ředitel slovenského a rakouského T-Mobilu. V současné době je šéfem společnosti Sazka. Je důkazem toho, že v dnešní době je pořád důležité a potřebné, aby lídři velkých firem byli hodnotově orientováni a pocházeli například i z řad AIESECářů. Robert je podporovatelem AIESEC a hrdě se k svému členství v organizaci hlásí.

Robert Chvátal

Marián Kobolka, Mojmír Jiříkovský, Nina Oravcová

Marián Kobolka, Mojmír Jiříkovský, Nina Oravcová

Alumni Excellence Award za Leadership a pozitivní dopad v oblasti životního prostředí.

Mojmír (alias Mojco), Nina (roz. Ročiaková) a Marián (alias Majo) jsou Alumni z let 2003-2009, kteří se AIESEC věnovali během celého studia na vysoké škole. Po škole společně založili na Slovensku a v Česku firmu JRK Waste Management, která se za 7 let rozrostla a nyní působí v čtyřech zemích.

Prostřednictvím projektu “Pro méně odpadu” se snaží předcházet vzniku bioodpadu pomocí domácího kompostování. Za dobu své sedmileté existence ovlivnili více než 500 000 obyvatel a jsou partnerem pro více než 450 obcí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Jejich firma je držitelem prestižního ocenění Via Bona Slovakia v kategorii Zelená firma.

Kromě toho všichni tři po svém působení na národním vedení AIESEC nadále jako Alumni aktivně vypomáhají s tréninky pro AIESECáře ve svých funkčních oblastech. Několik bývalých členů AIESEC dokonce zaměstnávají.